Hörselprodukter för offentlig miljö
Vi levererar, installerar och har hand om service av hörselprodukter.
I detta ingår projektering av hörslingor, installation av dessa system, service av äldre utrustning samt inmätning av sligsystem enligt norm IEC 60118-4


Traditionell hörslinga
Detta är vad vi kallar för en "vanlig hörlinga". Tekniken jobbar med ett magnetfält som en vanlig hörapparat kan ta upp och återge.
På senare år har en typ av dubbel-slinga börjat användas vid nyinstallationer. Detta har medfört att jämnheten och möjligheten att ha flera hörslingor i närheten av varandra här förbättrats.


IR-hörslinga
Är en modernare variant av hörselhjälpmedel än den traditionella hörslingan.
Här jobbar man med IR-ljus för att överföra ljudet. Detta medför att man får ett betydligt bättre ljud med full frekvensgång, samt att man kan ha flera IR-hörslingor i direkt anslutning till varandra utan överhörning.


Normer och standarder
För att säkerställa att hörslingeanläggningar uppfyller krav på fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning finns sedan 1995 en internationell standard IEC 60118-4.
Det är viktigt planera slinginstallationen noggrant och kontrollera anläggningen när installationen är klar för att uppfylla IEC-60118-4.
Detta görs av oss med en FSM 2.0 fältstyrkemätare, ett professionellt mätinstrument för installatörer, ljudtekniker och annan teknisk personal.